BinderPlanet.com

Welcome to BinderPlanet.com the World's Premier IH Website.

Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

BAT MI NGAN HANG DANG CHO VAY TIN CHAP NHANH NHAT HIEN NAY

2021 Arizona International Harvester Rendezvous

duahau3112

Farmall Cub
Joined
Dec 30, 2019
Messages
1
Points
1
“Bạn sẽ chẳng cho ai người khác thứ gì nếu bạn không có nó.” Nhiều lúc bạn muốn thể hiện tình yêu thương với ba mẹ ,ông bà của mình thì tất nhiên điều bạn cần cho đi nhưng cái ba mẹ, ông bà mình cần nhất. Chẳng hạn như ba mẹ nói : Nhà mình hư cái này rồi con, hỏng cái kia rồi con, hay ba muốn làm 1 cái vườn nho nhỏ để nuôi chim, cây cảnh… để cho nó vui nhà vui cửa, chứ tụi con đi hết rồi ba với mẹ ở nhà cũng buồn. Khi nghe được câu nói đó thì bạn sẽ làm gì??? Tất nhiên bạn muốn ngay lập tức sửa nhà cho ba, mua sắm lại tất cả những đồ dùng đã bị hư hỏng cho ba, xây vườn cho ba… Nhưng điều kiện hiện tại của bạn không thể cho phép bạn làm điều đó.

Bởi vậy muốn thể hiện tình yêu thương ba mẹ vô bờ bến thì đâu có thể nói suông như vậy được, bạn cần phải có 1 chút điều kiện. Nhiều người nói mình còn trẻ cứ chơi đi thong thả, từ từ làm. Nhưng mà ba mẹ mỗi ngày một già đi, tốc độ thành công của chúng ta phải nhanh hơn sự già đi của ba mẹ. Nếu thu nhập của bạn mới chỉ từ 3 triệu đồng/ 1 tháng thì bạn cần phải nâng con số đó lên nhiều lần để còn có cơ hội đền đáp công ơn sinh thành, công ơn dưỡng dục của ba mẹ. Nếu như hiện tại bạn đang có nhiều thời gian rãnh- tại sao không thử kinh doanh? Chắc rằng ai cũng mong muốn tự chủ, ai cũng có rất rất nhiều ý tưởng kinh doanh - Nhưng lại thiếu vốn???
 
Last edited:
Top